Đào Tú Anh

Tốt nghiệp khoa Tiếng Trung Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông , Hà Nội

Giảng viên ĐH FPT và Trung tâm Hoa Văn Nhịp Cầu Hán Ngữ từ năm 2011

10 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Trung dành cho các học viên xuất khẩu lao động Đài Loan- Trung Quốc

02 năm làm đại diện cho Văn Phòng hợp tác lao động quốc tế 43 Kim Đồng tại Đài Loan.