Nguyễn Hoàng Thương

Tốt nghiệp ĐH Sư Phạm TP HCM chuyên ngành Tiếng Trung

Kinh nghiệm làm việc 6 năm tại CÔNG TY TNHH TAIWAN TRADE CENTER INC

Kinh nghiệm làm việc 2 năm tại CÔNG TY FIDC Co.Ltd